بازارگرمی ملی‌پوش روس برای ایرانی‌ها + عکس. یکی از سایت های نقل و انتقال بازیکنان والیبال خبر پیوستن دیمیری ایلینخین، دریافت کننده ملی پوش روسیه را به پیکان داده بود اما امیر مهدی نفر، سرپرست تیم والیبال پیکان از برزیل این موضوع را تکذیب کرد. او می گوید:« پیکان نه قصد جذب این بازیکن را داشته و نه با او صحبتی کرده است و به نظر می رسد مدیر برنامه های او با هدف خاصی این خبر را منتشر کرده است. پیوستن این بازیکن به پیکان حقیقت ندارد و این مساله بیشتر به یک بازارگرمی شبیه است. ». پیکان در حال حا ...

بازارگرمی ملی‌پوش روس برای ایرانی‌ها + عکسیکی از سایت های نقل و انتقال بازیکنان والیبال خبر پیوستن دیمیری ایلینخین، دریافت کننده ملی پوش روسیه را به پیکان داده بود اما امیر مهدی نفر، سرپرست تیم والیبال پیکان از برزیل این موضوع را تکذیب کرد. او می گوید:« پیکان نه قصد جذب این بازیکن را داشته و نه با او صحبتی کرده است و به نظر می رسد مدیر برنامه های او با هدف خاصی این خبر را منتشر کرده است. پیوستن این بازیکن به پیکان حقیقت ندارد و این مساله بیشتر به یک بازارگرمی شبیه است.»

پیکان در حال حاضر 3 ملی پوش به نام های مجتبی میرزاجانپور، فرهاد قائمی و محمدجواد معنوی نژاد را در پست دریافت کننده در اختیار دارد و محمدرضا حسینی پویا هم دیگر دریافت کننده این تیم است که عضو تیم امید ایران محسوب می شود.
ورزش سه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه