حرکت زیبای مهدی رحمتی + عکس. سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال تهران که در دربی ۸۱ بازی خوبی. را از خود به نمایش گذاشت در این بازی بازوبندی با عکس هادی نوروزی کاپیتان. فقید پرسپولیس به بازوی خود بسته بود.

حرکت زیبای مهدی رحمتی + عکس

سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال تهران که در دربی ۸۱ بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت در این بازی بازوبندی با عکس هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس به بازوی خود بسته بود.

 

 عکس / حرکت زیبای مهدی رحمتی

 عکس / حرکت زیبای مهدی رحمتی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه