موهایتان را متناسب با فیزیکتان درست کنید

موهایتان را متناسب با فیزیکتان کوتاه کنید

هنگام کوتاه کردن موهایتان تبپ فیزیکیتان را ارزیابی کنید در اینجا نکاتی ارائه میشود که شما را در درست کردن موهایتان کمک میکند.

۱٫اگر قد شما کوتاه است موهایتان را بلند نگذارید .

۲٫اگر قد بلند هستید و اندام درشتی دارید موهایتان را خیلی کوتاه نکنید چرا که مردانه به نظر خواهید رسید.

۳٫اگر کمی چاق هستید موهایتان را صاف نکنید،موهایتان را فر درست کنید.

۴٫اگر لاغر اندام هستید کمی موج دادن به موهایتان شما را جذابتر خواهد کرد.

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه