نمره 4 کیکر به حاج صفی (عکس). احسان حاج صفی بعد از حضور 90 دقیقه در ترکیب تیمش برابر بوخوم از مجله کیکر نمره 3. 5 دریافت کرد. فرانکفورت که در این دیدار. موفق شد با نتیجه 3 بر دو حریف خود را با شکست بدرقه کند، بازگشتی عجیب به. بازی داشتند. هم تیمی های احسان حاج صفی در این بازی در نیمه اول با دو گل. از بوخوم عقب افتادند و در نهایت با سه گلی که در نیمه دوم به ثمر رساندند. حریف را شکست دادند. یکی از از سه گل اف سی وی فرانکفورت روی پاس گل احسان. حاج صفی شکل گرفت. احسان حاج صفی و هم تیمی هایش فر ...

نمره 4 کیکر به حاج صفی (عکس)

احسان حاج صفی بعد از حضور 90 دقیقه در ترکیب تیمش برابر بوخوم از مجله کیکر نمره 3.5 دریافت کرد.
فرانکفورت که در این دیدار موفق شد با نتیجه 3 بر دو حریف خود را با شکست بدرقه کند، بازگشتی عجیب به بازی داشتند. هم تیمی های احسان حاج صفی در این بازی در نیمه اول با دو گل از بوخوم عقب افتادند و در نهایت با سه گلی که در نیمه دوم به ثمر رساندند حریف را شکست دادند. یکی از از سه گل اف سی وی فرانکفورت روی پاس گل احسان حاج صفی شکل گرفت.

 نمره 4 کیکر به حاج صفی (عکس) - تصویر 1

احسان حاج صفی و هم تیمی هایش فردا جدالی سخت برابر هرتابرلین در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی خواهند داشت.

ورزش 3
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه