گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی

گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی

 این رویداد شرایط ویژه ای در شهر بابل و روستایش کپورچال ایجاد کرد و باعث تغییر چندباره شکل برگزاری مراسم خاکسپاری شد. همکار ما سهیل شاکری در بابل که در ورزشگاه هفتم تیر حضور داشته، اولین گزارش تصویری این مراسم را برای شما ارسال کرده است. مراسمی که عمق علاقه مردم به قهرمان از دست رفته شان را نشان می دهد.

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 1


 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 2

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 3

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 4


 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 5

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 6

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 7

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 8

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 9

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 10

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 11

 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری نوروزی - تصویر 12

ورزش سه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه