گفتگو بامیلاد درخشانی و همایون نصیری

مجموعه : مصاحبه و گفتگو

گفتگو بامیلاد درخشانی و همایون نصیری

گفتگو بامیلاد درخشانی و همایون نصیری
میلاد درخشانی و همایون نصیری، سوم مرداد ماه به عنوان مهمان در برنامه فرهنگی هنری رادیو جوان حضور پیدا خواهند کرد.این برنامه با عنوان «تازه به تازه نو به نو» پنج شنبه سوم مرداد ماه ساعت 21 با اجرای سعید خرسندی از شبکه رایویی جوان پخش می شود و همایون نصیری و میلاد درخشانی تو نوزانده بنام موسیقی ایران مهمان آن خواهند بود.

در این برنامه این دو هنرمند در خصوص خلاقیت و نوآوری در موسیقی سنتی ایران ، چالش ها و چشم اندازهای پیش رو موسیقی صحبت خواهند کرد.برنامه «تازه به تازه نو به نو» سوم مرداد ماه از ساعت 21 الی 22 از شبکه رادیویی جوان پخش می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه