نوشته‌هایی با برچسب "چگونه تمرکزمان را زیاد کنیم"

چگونه تمرکزمان را زیاد کنیم؟ چگونه تمرکزمان را زیاد کنیم؟

این روزها عوامل آشفته کننده و برهم زننده تمرکز در محیط های کاری و منازل افزایش پیدا کرده و تمرکز کردن روی کارها نیز دشوارتر شده است. ذهن انسان به طور معمول طوری طراحی نشده که بتواند هرج و مرج های فضای اطراف خود را به راحتی مقابله کند چون هر یک از حواس در ظرف یک لحظه محرکی را از دنیای بیرون دریافت می کنند و همین امر می تواند تمرکز انسان را به راحتی مختل کند. متخصصان روانشناسی می گویند هر چند تقویت قدرت تمرکز کار نسبتا دشواری است اما غیرممکن نیست. در این مقاله چند توصیه مفید و کارآمد برای کمک به افزایش قدرت تمرکز و کاهش آشفتگی ذهنی عنوان شده که ع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه