نوشته‌هایی با برچسب "چگونه دیگران را جذب کنیم"

چگونه دیگران را به طرف خودمان جذب کنیم؟ چگونه دیگران را به طرف خودمان جذب کنیم؟

همه آدم‌‌ها دوست دارند چه در بین خانواده و فامیل و چه در جامعه جذاب و تو دل برو باشند، مورد توجه قرار گیرند و در معاشرت‌های اجتماعی با دیگران شخصیتی دوست‌داشتنی جلوه کنند، اما برای رسیدن به این هدف باید گام‌هایی برداشت و راه و روش‌هایی را به کار گرفت. این نوشتار آداب جذاب شدن را به ما می‌آموزد. 1 ـ مرتب باشید. منظور از دقیق و مرتب بودن این است که ببینید می‌خواهید صاحب چه نوع شخصیتی بشوید. برای مثال، فردی که دقیق و مرتب نباشد و به طرز لباس پوشیدن خود نیز اهمیت ندهد، نمی‌تواند در نظر مردم شخصیتی جذاب و گیرا داشته باشد. بنابراین اگر می‌خواهید شخ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه