نوشته‌هایی با برچسب "چگونه محترمانه نه بگوییم"

چگونه می توانیم محترمانه به دوستان و اطرافیان "نه" بگوییم؟ چگونه می توانیم محترمانه به دوستان و اطرافیان "نه" بگوییم؟

موافق بودن راحت تر از مخالفت است. متاسفانه بسیاری از ما یا از مخالفت کردن هراس داریم یا زمانی‌که اوضاع بر وفق مرادمان نیست، از کوره در می‌رویم. این 5 نکته به شما کمک خواهند کرد تا بتوانید مخالفت خود را محترمانه با والدین، دوستان یا هر کس دیگری نشان دهید:. 1 - قضیه را شخصی نکنید. اگر شما ناراحت هستیدبهتر است که در خاطر داشته باشید شما با آن ایده و نظر مخالف هستید و نه آن شخص. 2 - نظر و اعتقاد آن شخص را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید. اگر تا به حال مورد تحقیر و انتقاد شدید شخصی قرار گرفته باشید بنابراین به جای اینکه افکار خود را بیان کنید و بگویید: "

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه